Doç. Dr. Uğur SADİOĞLU
(Müdür)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üy. Onur TOKA (Merkez Müdür Yardımcısı)

Fen Fakültesi – İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Serkan ERKAM (Merkez Müdür Yardımcısı)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Maliye Bölümü

Doç. Dr. Merve BATUK

Sağlık Bilimleri Fakültesi – Odyoloji Bölümü

Doç. Dr. Selin MUTDOĞAN

Güzel Sanatlar Fakültesi – İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Dr. Öğr. Üy. Derya ÇOBANOĞLU AKTAN

Eğitim Bilimler Fakültesi – Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Umut KALYONCU

Tıp Fakültesi – İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Prof. Dr. Rahime ŞİMŞEK

Eczacılık Fakültesi – Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Doğan Nadi LEBLEBİCİ

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Öğr. Gör. Seçil ÖZCAN

Ankara Devlet Konservatuvarı – Sahne Sanatları Bölümü

Prof. Dr. Nursel KOYUNCU

Fen Fakültesi – İstatistik Bölümü

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Doç. Dr. Emre TOSUN

Diş Hekimliği Fakültesi – Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

Hemşirelik Fakültesi – Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – İktisat Bölümü

Prof. Dr. Mutlu BİNARK

İletişim Fakültesi – Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK

Eğitim Fakültesi – Temel Eğitim Bölümü

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Doç. Dr. Mehmet ALTINÖZ

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Doç. Dr. Naciye Vardar YAĞLI

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi – Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü

Doç. Dr. Mutlu ER

Edebiyat Fakültesi – Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü

Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

Hukuk Fakültesi – Özel Hukuk Bölümü

Doç. Dr. Ahmet Burak CAN

Mühendislik Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Doç. Dr. Meral HAKVERDİ CAN

Eğitim Fakültesi – Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

Dr. Öğr. Üy. Soner ÇAKMAK

Fen Bilimleri Enstitüsü – Biyomühendislik Ana Bilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Yeşim BULCA

Spor Bilimler Fakültesi – Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü