Prof. Dr. Uğur SADİOĞLU
(Müdür)

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Üy. Onur TOKA (Merkez Müdür Yardımcısı)

Fen Fakültesi – İstatistik Bölümü

Doç. Dr. Serkan ERKAM (Merkez Müdür Yardımcısı)

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Maliye Bölümü

Doç. Dr. Merve BATUK

Sağlık Bilimleri Fakültesi – Odyoloji Bölümü

Doç. Dr. Selin MUTDOĞAN

Güzel Sanatlar Fakültesi – İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü

Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

Eğitim Fakültesi Dekanı – Eğitim Bilimleri Bölümü

Prof. Dr. Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi – Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Danışma Kurulu


Prof. Dr. Şefika Şule ERÇETİN

(Eğitim Fakültesi Dekanı, Eğitim Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Metin MUNZUR

(H.Ü. Ankara Devlet Konservatuvarı Müdürü, Müzik Bölümü)

Prof. Dr. Fatma Banu ANLAR

(Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Ahmet ilhan ŞEN

 (Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fizik Eğitimi ABD)

Prof. Dr. Melih ELÇİN

 (Tıp Fakültesi, Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Rahime ŞİMŞEK

(Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü)

Prof. Dr. Arif ALTUN

(Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mustafa DURMUŞ

(Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü)

Prof. Dr. Nursel KOYUNCU

(Fen Fakültesi, İstatistik Bölümü)

Prof. Dr. Elif Nursel ÖZMERT

(Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Umut KALYONCU

(Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Prof. Dr. M. Kemal ÖKTEM

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Bölümü)

Doç. Dr. Soner ÇAKMAK

(Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyomühendislik Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Berk ANBAROĞLU

(Mühendislik Fakültesi, Geomatik Mühendisliği)

Doç. Dr. Gökhan DAĞHAN

(Hayat Boyu Öğrenme ve Yetişkin Eğitimi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Emre TOSUN

(Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü)

Doç. Dr. Özlem BAŞ

(Temel Eğitim Bölümü, Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Fatoş KORKMAZ

(Hemşirelik Fakültesi, Hemşirelik Esasları Ana Bilim Dalı)

Prof. Dr. Zafer ÇALIŞKAN

(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü)

Doç. Dr. Miraç YILMAZ

(Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Biyoloji Eğitimi ABD)

 Prof. Dr. Mutlu BİNARK

(İletişim Fakültesi, Bilişim ve Enformasyon Teknolojileri Ana Bilim Dalı)

Doç. Dr. Kaan BATI

(Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Fen Bilgisi Eğitimi ABD)

Prof. Dr. Lokman UZUN

(Fen Fakültesi, Kimya Bölümü)

Doç. Dr. Mustafa Kemal ÖZTÜRK

(Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü)

Doç. Dr. İlyas ONBAŞILAR

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü)

Doç. Dr. Levent BÖRÜ

 (Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü)

Doç. Dr. Naciye Vardar YAĞLI

(Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Bölümü)

Doç. Dr. Mutlu ER

(Edebiyat Fakültesi, Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç. Dr. Burcu Gülseren ÖZCAN BÜYÜKTANIR

 (Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü)

Doç. Dr. Ahmet Burak CAN

(Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü)

Doç. Dr. Meral HAKVERDİ CAN

(Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı)

Öğr. Gör. Dr. Yeşim BULCA

(Spor Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü)

Öğr. Gör. Seçil ÖZTAN

(Ankara Devlet Konservatuvarı, Sahne Sanatları Bölümü)