KURUMSAL TARİHÇEMİZ 

        Merkezimiz, Rektörlüğün girişimi ile 2002 yılında H.Ü. Senatosu’nda  alınan karar doğrultusunda  Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) olarak kurulmuştur.  Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi (HÜSEM) Yönetmeliği 22 Mayıs 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Merkezimiz, 2004 yılında yapılanmasını tamamlamış ve 2005 yılından itibaren de faaliyete geçmiştir. Merkezimizin ismi Hacettepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (HÜSEM) iken 20/10/2012 tarihli ve 28447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile birlikte “Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi ” olarak değiştirilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi, Üniversitemizin sürekli eğitim hizmetleri, sertifika programları ve mikro yeterlilik eğitimlerinden sorumlu tek ve asli birimidir.

        Merkezimizin kuruluş amacı Hacettepe Üniversitesi’nin kabul ettiği vizyona, misyona ve etik ilkelere paralel olarak, örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü öğretim programları dışında verilecek “yaşam boyu eğitim” programlarını düzenlemek ve bu yolla Üniversitemizin kamu sektörü, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirerek ülke kalkınmasına hizmet vermektir. Ayrıca;

  • Yetişkinlere, eğitim ihtiyaçlarına yönelik “yaşam boyu öğrenme” fırsatı sunmaktır.
  • Bilimsel bilgiyi yetişkinlerle ve kurumlarla paylaşarak ve kuramsal bilgiyi uygulama ile bütünleştirerek toplum yararına sunmanın en etkili yöntem ve süreçlerini geliştirmek; böylece toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaktır.
  • Toplumda sürekli öğrenme ve gelişimi bir yaşam biçimi haline getirmektir.
  • Üniversitemiz yapısı içinde dağınık olarak gerçekleştirilen yetişkin eğitiminin “tek bir çatı” altında toplayarak kurumsal hale getirmektir.
  • Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin geliştirdiği (ücretli ve ücretsiz) eğitim programı tekliflerinin Üniversitemiz kalite anlayışı çerçevesinde toplumun genel ihtiyaçları ile bireysel ihtiyaçların (müşteri memnuniyeti) karşılanmasına yönelik olması da önemli bir husustur. Üniversitemiz öğretim üyelerinin projeleri ile  kısa ve uzun süreli eğitim programları için Dekanlıkları ,Bölümleri aracılığıyla veya doğrudan Yaşam Boyu Öğrenme Merkezine başvurabilmelerine imkan tanıyarak  söz konusu eğitimlerin Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilmesini sağlamaktır.

          Yaşam Boyu Öğrenme Merkezimizin yürüttüğü eğitim programları genel olarak 3 kaynaktan beslenmektedir:

  1.  Yaşam Boyu Öğrenme Merkezimizin geliştirdiği ücretli veya gönüllü eğitim, sertifika ve mikro yeterlilik programları
  2. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen eğitim ve sınav talepleri
  3. Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin geliştirdiği (ücretli ve ücretsiz) eğitim programı teklifleri yer almaktadır.