“Daha İleriye En İyiye”

Sözünü slogan edinen Hacettepe Üniversitesi

Misyon

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin misyonu günümüzün ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla kendini geliştirmek için gerçek ve tüzel kişilere üniversitemizin uzmanlaştığı alanlarda eğitimler sunmak, toplumda yaşam boyu öğrenme kültürünü geliştirmek ve yaygınlaştırmak, Hacettepe Üniversitesi’nin öğrenme misyonunu gerçekleştirmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon

 • Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi’nin vizyonu, yaşam boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda her yaştan bireyin kişisel ihtiyaçları ve kurumların taleplerine uygun eğitim hizmetini sunarak, alanında öncü eğitim merkezlerinden biri olmaktır.

812
HAZIRLANAN SERTİFİKA PROGRAMLARI
315
SERTİFİKA VEREN EĞİTMENLER
2240
SERTİFİKA ALAN ÖĞRENCİLER
215
BİTEN SERTİFİKA PROGRAMLARI

DEĞERLER

 • İnsan Haklarına Saygı
 • Kalite
 • Çevreye Duyarlılık
 • Hayvan Haklarına Saygı
 • Fark Yaratmak
 • Somut Katkı Sunmak
 • Yenilikçilik
 • Kadın-Erkek Eşitliği
 • Verimlilik
 • Şeffaflık
 • Etik