“Daha İleriye En İyiye”

Sözünü slogan edinen Hacettepe Üniversitesi

Misyon

Hacettepe Üniversitesi’nin uzmanlaştığı eğitim, bilim, teknoloji, spor ve sanat birikiminden yararlanarak tüm alanlarda yaşam boyu eğitim programları ile üniversitenin kamu kuruluşları, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini geliştirmektir.

Vizyon

  • Kurum çalışanlarımızın taleplerine uygun, eğitimler düzenleyerek çağdaş donanımlı, nitelikli elemanlar yetiştirerek üniversitemizin nitelik ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak.
  • Kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak.
  • Kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluş ve kişilere, danışmanlık hizmetleri vermek.
  • Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri çalışmalar düzenlemek.
  • Üniversitenin örgün lisans ve lisansüstü programları dışında, kamuda ve özel sektörde halen çalışmakta olan kişilere, hızla gelişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak.
  • Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlamak.
  • Engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve onları topluma kazandıracak etkinlikler düzenlemek.
  • Bilgi toplumuna geçiş sürecinde; eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, kişi ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren alanında öncü bir merkez olmak.
812
HAZIRLANAN SERTİFİKA PROGRAMLARI
315
SERTİFİKA VEREN EĞİTMENLER
2240
SERTİFİKA ALAN ÖĞRENCİLER
215
BİTEN SERTİFİKA PROGRAMLARI