1. Üniversitemizin nitelik ve kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla üniversitemiz çalışanlarının taleplerine uygun eğitimler düzenleyerek çağdaş, donanımlı, nitelikli insan kaynağı yetiştirmek.
  2. Kamu kurumlarının, özel sektör kuruluşlarının ve gerçek kişilerin ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim programları planlamak.
  3. Kamu kurumların ve özel sektör kuruluşların insan kaynaklarını doğru bir şekilde yönetilebilmesi için geçerli ve güvenilir sınavlar hazırlamak/uygulamak.
  4. Bilgi toplumuna geçiş sürecinde eğitim alanlarının çeşitliliği ve yüksek hizmet kalitesiyle, ulusal ve uluslararası düzeyde, kişilere ve kurumlara yaşam boyu eğitim, araştırma ve danışmanlık desteği veren, alanında öncü bir merkez olmak.
  5. Ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri eğitim faaliyetleri düzenlemek.
  6. Ülkenin insan kaynağının geliştirilmesi için bireylere hızla gelişen teknolojiyi tanıtmak ve yeni beceriler kazandırarak verimliliği arttırmak.
  7. Eğitim imkânı bulamamış kişilere kendini geliştirme ve yenileme ortamı sağlayacak yaygın eğitim hizmeti sunmak.
  8. Fırsat eşitliğini arttırmaya yönelik olarak dezavantajlı bireylerin hayatını kolaylaştıracak ve meslek edinmelerini sağlayacak uzaktan eğitim programlarını hayata geçirmek.
  9. Kadın-erkek eşitliği bağlamında kadınların yönetim ve karar organlarında daha fazla katılımını sağlayacak eğitimlere öncelik vermek.
  10. Toplum yararına katkı sunacak gönüllü eğitimler düzenlemek.
  11. Yaşam boyu öğrenme kapsamında hedefler koymak ve gerçekleştirmek için iç ve dış paydaşlarla ilişkileri geliştirmek.